سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن قدرتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان- دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه حساب
اقدس فتاحی – کارشناس ارشدحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان- کارشناس حسابداری شهرداری قم
لیلا فتاحی – کارشناس حسابداری- دانشگاه پیام نور قم

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می پردازد و به صورت موردی بودجه شهرداری قم را در نظر گرفته است وتلاشبراین است تا مهمترین شاخصهایی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند را در مورد بررسی قرار داده و همچنین راه کارهایی را نیز در این خصوص ارائه دهد .این موانع، باتوجه به مطالعه ادبیاتی صورت گرفته و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان در امر بودجه ریزی ،عوامل مدیریتی عنوان شده است که این عوامل به سه دسته عوامل محیطی ،فنی وفرآیندی و انسانی طبقه بندی می شود که بوسیله ۱۴ شاخص سنجیده و مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ،اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه هایی بین دوگروه از صاحبنظران واساتید دانشگاه ها ودیگری مدیران و کارشناسان مرتبط با بودجه ریزی گردید. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS و Excel و Expert Choice شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که موانع و مشکلات استقرار و پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی در شهرداری قم عوامل مدیریتی می باشند. مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی از نظر پاسخ دهنده گان هر دو نمونه آماری به ترتیب عوامل، ۱-عامل انسانی ۲-عامل فنی و فرآیندی ۳-عامل محیطی. با عوامل مدیریتی مرتبط می باشند . لذا پیشنهاد می گردد در اجرای پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی این موانع شناسایی و نسبتبه برطرف نمودن آنها اقدام گردد .