سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی زینالی – دانشجوی دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اکبر خردمند – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد می باشد که به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. بنابراین حول دو نکته «ارتباط بودجه با نتیجه» و «ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی» می چرخد. هدف از این تحقیق بررسی موانع و مشکلات استقرار سامانه بودجه ریزی عملیاتی در شهرداریهای استان آذربایجان شرقی می باشد. محقق تلاش بر این دارد تا مهمترین شاخصهایی که به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشد را مورد بررسی قرار داده و همچنین راه کارهایی را نیز در این خصوص ارائه دهد. این موانع با توجه به مطالعات ادبیاتی صورت گرفته و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان در امر بودجه ریزی به سه دسته موانع محیطی، ساختاری و انسانی طبقه بندی شده است. روش انجام تحقیق با توجه به موضوع و فرضیه های مطرح شده در آن در مرحله اول مطالعات مقدماتی نسبت به موضوع سیستم بودجه ریزی عملیاتی جهت شناخت بیشتر مسئله صورت گرفت و در مرحله دوم به منظور آزمون فرضیه های تحقیق اصلاعات مورد نیاز را از طریق توزیع پرسشنامه ای مناسب بین مدیران و متخصصین اجرایی شهرداری ها (شهردار، معاونین، مدیران ستادی) مورد سنجش قرار گرفت.