سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
نیما رنجی جفرودی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

اصل چهل و چهار به زعم نظرکارشناسان و خبرگان امر می تواند زمینه ساز بروز انقلابی بزرگ درتقویت بخش خصوصی و خارج شدن اقتصاد از اقتصاد دولتی به اقتصاد تعاونی باشد باتوجه به اینکه پیاده سازی دقیق و بسترسازی بهینه مولفه های بنیادی و کلی موجود دراصل ۴۴ زمینه بالندگی کشور را به عنوان کشوراول منطقه استراتژیکخلیج فارس و به مثابه یک کشور کاملا توسعه یافته درقاره آسیا فراهم می کند فلذا با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر گذاری آن برتمامی بخشهای جامعه علی الخصوص بخشهای اقتصادی و سیاسی کشور و تحول ساختاری و اجرایی دررفتار سازمانی کشور را نسبت به مقوله توسعه درحوزه های مختلف زمینه ساز خواهد شد دراین مقاله ابتدا از طریق بررسی موانع موجود دراجرای این اصل به ارائه ابعاد و راهکارهای اجرایی دراین زمینه و ارایه مدل مناسب جهت پیاده سازی موفق اصل ۴۴ خواهد پرداخت