سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمانه دیوسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

دولت الکترونیکی به عنوان یکاصطلاح عبارت است ازاستفاده ازفناوری اطلاعات به ویژه اینترنت درارایه و خدمات عمومی با سهولت بیشترمشتری پسندتر با صرفه تر و درمجموع به طریقی متفاوت تر و بهتر دولت الکترونیکی را درتعریفی وسیع تر میتوان قبول هرنوع فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ازجانب دولت تعریف کرد بدون تردید یکی ازمهمترین مقولات درجامعه اطالعاتی مساله دولت الکترونیکی به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت ها بتوانند خدمات خود را بصورت شبانه روزی و درتمام ایام هفته به شهروندان ارایه کنند دربسیاری ازکشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و استقرار آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است دولت ها انی مفهوم را تلاشی برای مدرنیزه کردن یا اصلاح و بازمهندسی دولت میدانند البته ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییرات اساسی است که چالشهای جدی با خود بهمراه می آورد.