سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی لطفی جلال آبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور،مربی دانشگاه هوایی شهید ستاری
حسین نامدار – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،مربی دانشگاه هوایی شهید ستاری
محمود غلامی کرین – دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان،استادیار دانشگاه شهید ستاری
امیر صادقی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس،مربی دانشگاه شهید ستاری

چکیده:

دانشمندان کارافرینی راموتور رشد و پیشرفته اقتصادوجامعه دانسته اند هدف این مقاله بررسی موانع و راه های توسعه کارافرینی درزنان ایران با تاکید برفرهنگ باتوجه به مدلهای مختلف کارافرینی می باشد باتوجه به آمار انجمن کارافرینی زنان ایران افزایش قابل ملاحظه زنان شاغل واقعیت انکارناپذیر است باوجود این تجربه اجتماعی حاکی ازاین است که تعدادکمی از زنان شاغل کارافرین هستند یکی ازمهمترین دلایل آن خودپنداره و خودباوری درزنان است که براثرفرهنگ جامعه ایرانی ایجاد شده است لذا برای ظهور فعالیت هایکارافرینانه وجود زمینه ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسب برای ایجاد کارافرینی زنان ضروری است دراین مقاله محدودیت ها و چگونگی برقراری زمینه ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسب درجامعه برای توسعه کارافرینی زنان باتوجه به مدلهای مختلف کارافرینی بررسی شده است.