سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد صیداحمدی – کارشناس ارشد اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان ایلام

چکیده:

تجارت الکترونیکی مفهوم و جریان قدرتمندی است که زندگی بشر کنونی را دستخوش تغییرات اساسی کرده و از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که برای انسان داشته، به سرعت در حال گسترش است. می توان به قطعیت ادعا کرد که تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت های تجارت سنتی را از پیش رو برداته و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی را بلکه محتای امر تجارت را نیز دستخوش تغییرات خود کرده. تغییری که مبنای هر گونه اقدام و نظر در عرصه اقتصاد واقع شده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات بنیادینی است که در روابط اقتصادی بین افراد دولت ها ومؤسسات به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد و شرکت ها و مؤسسات و دولت ها با یکدیگر به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر اسناد ومدارک کاغذی خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. تجارت الکترونیکی در زمینه های مختلف فعالیت های بازرگانی نفوذ کرده و از معاملات االکترونیکی میان خریداران خرد و بازرگانان و مراکز اصلاع رسانی و انجمن های مجازی گرفته تا مبادلات میان دولت ها و ملت ها گسترش یافته است. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرکها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به شکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده، صرفه حویی زمان، جذب بیشتر، حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر می شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و مکان می توانند با امکانات پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این مقاله ما بر آنیم تا به بررسی موانع و مشکلاتی که موجود بر سر راه تجارت الکترونیکی است بپردازیم.