سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگین اطهری – کارشناس ارشد عمران
جمشید سلحشور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

یکی از روشهای نوین مدیریت و اجرای پروژه ها روش EPC که بعضا از آن بعنوان روش طرح و ساخت و یا کلید دردست نیز نام برده می شود دراین روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت ها برای کارفرما با قرار دادن کلیه فعالیت های پروژه اعم از طراحی خرید تجهیزات عملیات ساخت و نصب و راه اندازی برعهده پیمانکار کارفرما از قید مسئولیت های سنگین مدیریتی و اجرایی ازاد می گردد همچنین امکان شروع کارهای ا جرایی قب لازانجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و درنتیجه زمان اجرای طرح کاهش می یابد میدان نفتی آب تیمور اهواز یک تاقدیس تحت الارضی با امتداد شمال غربی جنوب شرقی است که حدود ۵۲ حلقه چاه دران ناحیه وجود دارد به علت کاهش فشار مخزن منطقه آب تیمور که منجر به کاهش ضخامت ستون نفتی شده است چاه های تولیدی به سمت نمکی شدن پیش می روند به طوریکه درحال حاضر تعدادی از چاه ها محدوده این واحد نمکی هستند و با توجه به حجم بالای نفت نمکی درواحد آب تیمور یک پروژه EPC احداث کارخانه نمک زدایی جنب واحد بهره برداری آب تیمور تعریف شده ودرحال اجرا می باشد.