سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه عظیمی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فرزانه فیضی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

دستاوردهای نوین از جمله بیمه الکترونیکی انجام پژوهشهای بیشتری را در جهت شناسایی خلاهای موجود در زیرساختهای توسعه ای این صنعت می طلبد نقش بیمه الکترونیکی در کاهش هزینه ها کاهش اتلاف وقت افزایش اطلاعات و امکان کنترل و نظارت دقیق امکان ارائه ی تمامی بیمه ها در محیط الکترونیکی اهمیت گسترش این نوع قرارداد را آشکار می کند قرار داد بیمه الکترونیکی مانند هر قرار داد دیگری برخاسته از توافق طرفین می باشد که ایجاب و قبول از ارکان مهم این توافق است خصیصه الکترونیکی بودن عقد بیمه ایجاب و قبول این قرار داد را تحت تاثیر قرار داده است به نحوی که ممکن است مانع گسترش این نوع عقود شود ابهام اساسی دراین زمینه این استکه برای لازم الاجرا شدن یک قرارداد باید ایجاب و قبول دو طف در واقع محرز شود این مسئله در عقودی که خارج از محیط مجازی انجام می شود فاقد هرگونه مانعی است اما در محیط مجازی به فراخور ماهیت این فضا با موانعی روبروست.