سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خلیفه خلقی پور – دانشجوی دکتری جغرافیا
حمیدرضا وارثی – استادیار گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
جهانبخش احمدیان مهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
امیر گندمکار – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

صنعت توریسم امروزه به عنوان صنعتی پویا و پردرامد با ویژگیهای توسعه مدارانه اش بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته در حال توسعه را به خود اختصاص دادها ستکشور ما نیز بدلیل لزوم خروج از اقتصادتک محصولی نیازمند منابع جدیددرآمدی استکه دراین راستا صنعت گردشگری می تواند با توجه به سابقه تاریخی کشور راه گشا باشد پژوهش حاضر سعی دارد مهمترین علل و موانع توسعه صنعت توریسم و گردشگری را در شهر یاسوج ورد بررسی قرار دهد هدف اصلی مقاله شناسایی موانع و راهکارهای لازم جهت پیشبرد این صنعت در شهریاسوج می باشد روش تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی موردی و تحلیلی می باشد ابزار جمع آوری داده ها کتابخانه ای – اسنادی بوده که با بررسی متون تحقیق به تشریح موضوع پرداخته و به منظور جمع آ وری اطلاعات بیشتر و دقیق تر اقدام به کار میدانی شده و ضمن آن از تعداد ۷۱ پرسشنامه استفاده شده است.