سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ثریایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
احسان معافی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
معصومه سیفی دیوکلایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر، مدرس گروه مدیریت دانشگاه آزاد اس

چکیده:

امروزه انجام وضایف مدیریت به شکل نوین جز با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، بهنگام و سریع که حاصل بکارگیری سیستم های اطلاعاتی کارآمد است امکان پذیر نیست. اما در این میان موانع و مشکلات زیادی وجود دارد که در بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در شرکت برق منطقه ای مازندران، از میان جامعه آماری ۱۵۰ موردی تعداد ۱۰۸ مورد با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و ضریب آلفای کرونباخ ۸۱/۰ نیز به دست آمد. سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم و با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی، و بکارگیری تکنیک دلفی و روش AHP برای تعیین اولویت ها و نرم افزار آماری SPSS به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان داده است از بین ۱۶ گزینه مورد بررسی به ترتیب وجود پدیده مقاومت در برابر تغییر عدم تصویب قوانین و مقررات متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی احساس مالکیت فردی داده ها و توجه ناکافی به تجزیه و تحلیل سیستم قبل از مرحله طراحی از اولویت بالاتری نسبت به دیگر اولویت ها برخوردار