سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرتبار – کارشناس مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصادی تهران

چکیده:

یکی از مهمترین پوششهای بیمه ای صنعت بیمه بیمه های اشخاص و بالاخص عمر و زندگی می باشد و دلیل اهمیت این نوع بیمه درارتباط مستقیم آن با انسان نهفته است که درسایر بیمه ها این ارتباط غیرمستقیم است از سویی دیگر دربیمه های غیراشخاص و زندگی نظیر اموال احتمال وقوع خطر درمورد پوشش قرارمیگیرد درصورتی که دربیمه های زندگی برای مساله فوت به هر علت هیچگونه احتمالی وجود ندارد بلکه قطعی است و فقط زمان آن نامشخص است و لیکن علیرغم این اهمیت به دلایل معلوم و نامعلومی این بیمه نامه آنچنان که باید مورد توجه و شناسایی عموم قرارنگرفته و درصد بسیار ناچیزی از پرتفو و حق بیمه ها را به خود اختصاص داده است بطوریکه در باور عامه مردم به عنوان کالای لوکس به شمار می رود فروش این بیمه نهتنها درایران بلکه درتمامی جهان با مشکلات زیادی همراه است و این باور درکشور ما علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از ورود آن هنوز وجود دارد پس قطعات برای فروش و توسعه آن نیاز به کادری قوی ومجرب و اطلاع رسانی گسترده داریم تا بتوانیم با برانگیختن احساس نیاز فرد به این پوشش چنین بیمه نامه هایی را به او عرضه نماییم و بلکه بتوانیم از طریق او افراد دیگر و بیشتری را مجاب و متعاقد درخرید این بیمه نامه نموده و مطابق با شرایط حال و آینده شان فرصت هایی را برای عرضه پوشش های جدید و کاملتر کسب نماییم و لیکن این تنها یک طرف قضیه است طرف دیگر قضیه عدم آسنایی و آمادگی عموم مردم نسبت به موضوع بیمه ها خصوصا بیمه های عمر و .. همچنین مسائل و مشکلات مختلف بازاریابان و فروشندگان که همه آنها موانعی است درراه توسعه و فراگیر شدن بیمه های عمر و زندگی که می بایست آسیب شناسی گردد.