سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه نامدار – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت و تقاضا روزافزون برای مواد غذایی از یک طرف و کمبود آب و تقاضای فزاینده آن به خصوص درکشورهای خشک و نیمه خشک از طرف دیگر بحث مدیریت مصرف آب را بخصوص در بخش به یکی از مهمترین چالشهای کشاورزی تبدیل کرده است کشاورزی فاریاب در اینده به ناچار باید آب را با راندمان بیشتری مصرف نماید دراین راستا روند توسعه پایدار در تولید و استفاده از انرژی چالش بسیار عمیقی را در جوامع ایجاد کرده است پرواضح است کهدر راستای حل این بحران علاوه بر مسائل اقتصادی و شرایط سیاسی ج امعه بررسی عمیق ابعاد اجتماعی و فرهنگی مصرف انرژی نقش مهم و تاثیر گذاری ایفا خواهد کرد راهکارهای اساسی در بازیافت انرژی آب کشاورزی در سه زمینه ی استفاده از شیوه های مشارکت مردمی نقش موثر و پررنگ تر آژانس های بازیافت انرژی در سطوح ملی منطقه ای و محلی و استفاده از راهکار اثربخش اموزش قابل طرح و پیگیری است.