سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر سعید نور امین – عضو هیئت عملی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریای
علیرضا موذن جهرمی – پژوهشکده دریایی هرمزگان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، بندرعباس
سید ناصر سعیدی – عضو هیئت عملی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریای
علی شایگان مهر – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خر

چکیده:

در این تحقیق تلاش شده تا پس از بررسی ارگان های دریایی مرتبط با ایمنی و نحوه اثرگذاری آن ها بر ایمنی و شناسایی قوانین موجود در این عرصه به بررسی موارد نقض کنوانسیون های دریایی پرداخته شود. با توجه با اینکه حمل و نقل دریایی یک نوع حمل و نقل بین المللی است و کشورهای زیادی در آن سهیم هستند و این کشورها می توانند مهم ترین نقش را در ایجاد محیطی ایمن برای حمل و نقل فراهم کنند، هدف این تحقیق بررسی موارد نقض کنوانسیون ها با تاکید بر پرچم کشتی است یا به عبارت دیگر با نگاهی به کشورهای صاحب پرچم به موضوع می پردازیم. در بررسی موضوع با استفاده از اطلاعات حاصل از کنترل و بازرسی کشتی ها در آب های تحت حاکمیت ایران موارد نقض کنوانسیون ها در آب های سرزمینی ایران به دسته بندی آن ها می پردازیم. در این تجزیه و تحلیل سعی شده است کشورهای صاحب پرچم که کشتی های آن ها مورد بازرسی قرار گرفته اند مشخص شود، سپس به وسیله نمودار به مقایسه میزان نواقص کشتی های کشورهای مختلف در سال های مورد مطالعه می پردازیم. بررسی این نواقص می تواند بیانگر عملکرد کشور صاحب پرچم باشد و میزان تعهد آن ها را به ایجاد ایمنی نشان دهد. قلمرو مکانی این تحقیق آب های تحت حاکمیت کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.