سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین دهقانی تفتی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت یزد
فرخ لقا ثروت – کارشناس پژوهشی دانشکده بهداشت
ملیحه السادات دهقانی تفتی – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

شپش پدیکولوزیس یکی از بیمارهای قابل انتقال بین انسانهاست و ازطریق تماس مستقیم افراد سالم با افراد آلوده صورت میگیرد شپش سر از انسان به انسان در اثر تماس مستقیم موها با یکدیگر منتقل می شود و از طریق تماس غیرمستقیم به صورت استفاده از وسایل شخصی دیگران مثل شانه، کلاه، شال، حوله، روسری، و غیره صورت میگیرد راه های کنترل بیماری برپایه رعایت بهداشت فردی و استفاده ازوسایل شخصی و درمان افراد مبتلا قرارگرفته است مطالعه حاضر به منظور تعیین موارد ابتلا به پدیکولوزیس شپش در شهر یزد در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۶ طراحی واجرا گردید. این مطالعه توصیفی به روش case series انجام شده و ۱۰۵۹ آمار موجود از مبتلایان به پدیکولوزیس درمرکز بهداشت شهرستان یزد بصورت نمونه گیری آسان متوالی طی سالهای ۸۹-۸۶ مورد بررسی قرارگرفت. بیشترین فراوانی بیماری در سال ۸۷ ۳۳/۶۱% و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۶ می باشد ۸/۸۸% از نظر فصل بیشترین فراوانی مبتلایان در فصل پاییز بودهاست ۴۵/۶ % دراینمطالعه ابتلا درزنان بیشتر بوده است ۸۴/۱۳% و از نظر گروه سنی بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی ۱۰-۶سال بوده است ۳۹/۳۷% از نظر محل سکونت بیشترین فراوانی مبتلایان درشهر ۹۷/۴۵% و کمترین آن درروستا ۲/۵۷% بودها ست.