سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صالحی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
احمد عامری – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد جنیدی – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی فرزاد کیا – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

کمپوست یا تولید کود از زباله عمل تجزیه بیولوژیکی مواد آلی موجود در زباله در شرایط هوازی و کنترل شده و تبدیل آن به مواد پایدار مانند هوموس گفته می شود. آگاهی از کیفیت ومواد تشکیل دهنده کمپوست مخصوصا مواد مغذی کمپوست بسیار حائز اهمیت می باشد و به همین منظور آنالیز کیفی کمپوست از ملزومات هر سیستم کمپوستی خواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای مختلف کمپوست و مقایسه آنها با استاندارد جهت بررسی کیفیت کمپوست می باشد . در این مطالعه ۵ نمونه مرکب کمپوست برداشت شده و رد آژمایشگاه آنالیز شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که کیفیت کمپوست تولیدی در محدوده استاندارد ها قرار دارد و نمونه بیوکمپوست که از زائدات تفکیک شده آلی تشکیل شده است نسبت به ۴ نمونه دیگر درصد بالاتری مواد آلی ، ازت ، فسفر ، پتاس و کربن دارا می باشد.