سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن حسن پور – باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فارس ایر

چکیده:

کشور ایران با داشتن ۱۴درصد منابع گازطبیعی جهان از نظر حجم منابع گاز طبیعی درسطح جهان مقام دوم را دارد امروزه با توجه بهمحدودیت منابع نفتی درمقایسه با منابع گاز طبیعی استفاده از گاز به افزایش است همچنین هیدرات گازی می تواند عامل مهمی درذخیره سازی گاز طبیعی باشد زیرا درهرحجم از هیدرات گازی حدود ۱۸۰ حجم گاز درشرایط استاندارد وجود دارد و با توجه به اینکه می توان دردمایی بسیاربالاتر از گاز طبیعی مایع شده تولید و منتقل نمود دراین تحقیق اثر مواد افزودنی سدیم دودسیل سولفونات SDS الکیل پلی گلوکوسید APG سدیم دودسیل بنزن سولفونات SDBS و پتاسیم اگزالات مونوهیدرات POM را برنرخ تشکیل هیدرات گاز طبیعی و ظرفیت ذخیره سازی آن بررسی می کنیم همانطور که انتظار می رود مواد افزودنی نرخ تشکیل هیدرات و ظرفیت ذخیره سازی را افزایش میدهند و زمان تشکیل هیدرات را کاهش میدهند.