سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قنواتیان – کارشناس ارشد مهندسی سیویل، واحد مهندسی عمومی، شرکت پتروشیمی فجر

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله، بررسی جایگاه مهندسی پروژه در مدیریت پروژه های صنعتی به روش EPC میباشد در این بررسی سعی شده است تیم های مهندسی پروژه پیمانکار و کارفرما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته درنتیجه نقاط ضعف و قوت جایگاه تیم مهندسی پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به اینکه بیشترین نقطه نظرات مهندسی پروژه در روش Epc شامل ؛اجرای طرح در مراحل عقد قرارداد، طراحی پایه ، طراحی تفضیلی و عملیات اجرایی می باشد اسناد مناقصه پایه برای تدوین قرارداد می بایستی از سوی یک مشاور واجد صلاحیت یا تیم مهندسی کارفرما تهیه می شود در این حالت روش اجرایی انتخاب و ارزیابی پیمانکاران به همراه شرح کار پروژه منطبق با ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود و تجارب صنعتی پیش بینی می شود لذا پیمانکار ملزم به اعمال موارد خواسته شده با نظر مهندسی پروژه کارفرما و استراتژی های کلی حاکم بر پروژه در بخش ایمنی و سلامت Hse خواهد بود امروزه حداقل درصد وزنی به لحاظ هزینه به بخش مهندسی یا Engineering پروژه تعلق می گیرد. در مدیریت پروژه های صنعتی به روش EPC ، زمانبندی و اقتصادی بودن پروژه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بدیهی است کیفیت مطلوب اجرای پروژه به لحاظ زمانبندی و اقتصادی بودن چرخه عمر پروژه، تابع نظرات، اختیارات، امکانات و تجربه تیم های مهندسی پیمانکار و کارفرمای پروژه می باشد