سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی گلپایگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فردین بوستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محمد گوهری مقدم – مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت (کارست)

چکیده:

دشت گرگان با وسعت بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر مربع در جنوب شرق دریاچه خزر قرار دارد .از آنجا که آب های زیرزمینی منبع اصلی تامین آب برای استفاده خانگی ، صنعتی و کشاورزی در این ناحیه است ، تضمینکیفیت آب از طریق محافظت آن در برابر منابع آلاینده ، ضرورت دارد. درمطالعه حاضر در دشت گرگان برای بررسی کیفیت آب و ارزیابی ماهیت هیدروشیمیایی به وسیله آنالیز کاتیون های ( K + ، Na+ ، Mg2+ ، Ca2+ و آنیون های Po4 ، -No3F -)So4 ، -۲Co3-2Cl-Hco32- و نیز پارامتر های PH ضریب هدایت الکتریکی ، قلیائیت و سختی کل ) ۱۸۹ نمونه آب زیرزمینی جمع آوری شده است. همچنین نقشه های کانتوری توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGis9.3 جهت تعیین تغییرات مکانی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه های آب زیرزمینی تهیه شد. بر اساس تقسیم بندی ویلکوکس و نمودار شوری ۷۱٫۴۳ % نمونه ها پایین تر از گستره مجاز و در گروههای C3 – S1 قرار داشتند که نشان دهنده میزان شوری بالا و مقدار سدیم پایین است . بر اساس دیاگرام پایپر گروههای آب زیرزمینی تیپ اصلی هیدروشیمیایی شامل- Ca2+ Ca2+ -Mg2+ HCO3- و So42- Mg 2+ -Cl – می با شند و روند کیفی در بعضی مناطق مرکزی و شمال شرق و جنوب غرب دشت به سمت شوری و سولفاته شدن می باشد که حاکی از نشت فاضلاب های حاوی نمک و سولفات می باشد.