سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میترا چراغی – دانشگاه پیام نورخرمشهر
امید اسپرغم –
محمدحسین نوریائی – دانشگاه پیام نوراهواز

چکیده:

جوشکاری یکی ازفرایندهای مهم و پرکاربرد درصنایع است بطوریکه دردامنه کاربرد آن از صنایع غذایی گرفته تا هوافضا و ازابزار دقیق گرفته تا کشتی سازی را دربرمیگیرد ازطرفی جوشکاری جز فرایندهای کاری خطرناک است زیرا درعملیات جوشکاری علاوه برمناع متعدد خطر که بصورت ذاتی درفرایند وجود دارد به دلیل اجرای عملیات درشرایط دشوار مانند ارتفاعات یا درون فضاهای بسته احتمال وقوع حوادث نیز افزایش می یابد باتوجه به موارد مطرح شده میزان آگاهی جوشکاران ازخطرات جوشکاری و روشهای کنترل آن نقش بسیاراساسی درسلامت آنان و کاهش حوادث ناشی ازعملیات دارد.