سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهریار فتحی ملایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ملکان
مریم وثوقیان – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
عظیمه اشرفپور – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

سال ۹۱ ازسوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی حمایت ازکار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است همین نامگذاری اهمیت ارتقا سطح تولید ملی را به خوبی بیان می کند اگربتوان ارتقا سطح تولید ملی را رشد اقتصادی نامید رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه ی آن کشور درطول یک دوره بلند مدت روزبهان ۱۳۸۳ میتوان درک کرد که این نامگذاری یک نوع سیاست اقتصادی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور محسوب میشود البته اگر بطور دقیق حمایت و اجرا شود درشرایط حاضر و باتوجه به تحریمهای اقتصادی موجود مساله ارتقا سطح تولیدات ملی میتواند مهمترین مساله موجود اقتصاد ایران باشد دراین مقاله ابتدا اهمیت افزایش و ارتقا تولید ملی رشد اقتصادی مورد بررسی قرارمیگیرد و سپس عواملی که میتواند روی رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی تاثیر گذار باشند ازطریق مطالعه و برسی کارهای تحقیقاتی انجام شده درمورد عوامل موثر بررشد اقتصادی مورد شناسایی قرارگرفته و تاثیر هرکدام از عوامل برروی تولید ملی مورد بحث قرارخواهد گرفت تا با ارایه راهکارهای مناس بجهت حذف عواملی که تاثیر سو برتولید ملی دارند و تقویت عواملی که تاثیر مثبت و مطلوب براین مقوله دارند بتوان گامی درجهت افزایش میزان تولید ملی کشور برداشت