سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کرم سپه وند – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
مصطفی مریدی –

چکیده:

وضعیت آب و هوایی استان لرستان پذیرای کاشت گونه های مختلفی از نهالهای مثمر وغیرمثمر است دردهه گذشته کاشت نهال درعرصه های منابع طبیعی و کشاورزی بصورت جدی مورد توجه مسئولان اجرایی قرارگرفته بود و همین امر ظاهر بعضی از مناطق استان را دگرگون کرد ضمن این که باید کار با نظارت کارشناسی بیشتری انجام می شود این تحقیق درعرصه های منابع طبیعی استان لرستان از سال ۷۹ تا ۸۱ انجام گرفت عواملی که موجب خشکیدگی نهالهای بادام کاشته شدهدراین عرصه ها شده بود از جمله آفات بررسی شدند با نمونه برداری از نهالهای آلوده به آفات که شامل لارو و شفیره و حشرات کامل سرشاخه خواره چوبخوارها و پوست خوارها و پوره و جانورکامل کنه بود این آفات شناسایی شدند که تعداد ۳ گونه حشره و یک گونه کنه به عنوان مهمترین عوامل خشکیدگی نهالهای بادام شناسایی شدند.