سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید حمید خداداد حسینی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رکسانا فکری – استاد دانشگاه پیام نور تهران
مریم عبدالهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

یکی ازچالشهای پیشروی جوامع مختلف دانش آموختگانی هستند که توانایی های فردی و مهارتهای لازم را برای راه اندازی کسب و کار مناسب ندارند ویژگیها و مهارتهای مورد نیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع جهت ورود موفقیت امیز به عرصه کسب و کارهمپوشانی حداکثری با ویژگیهای کارافرینان دارند لذا این امر اماده سازی آنها را ازطریق توسعه کارافرینی ضروری میداند هدف ازاین پژوهش شناسایی مهارتهای مورد نیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع برای ورود به عرصه کسب و کاربوده است با بررسی موضوع و مصاحبه با مدیران واحدهای صنعتی فهرستی ازمهارتهایی که باید فارغ التحصیلان اموزش عالی دررشته مهندسی صنایع داراباشند به عنوان مهارت تعیین شد جامعه آماری پژوهش را فارغ التحصیلان عضو انجمن مهنسدی صنایع ایران تشکیل داده اند ابزار گردا<ری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته برمبنای نظریه نایت و یورک و دربرگیرنده مولفه های ویژگیهای فردی مهارتهای کلیدی و مهارتهای فنی و فرایندی درمقایس پنجدرجه ای لیکرت بوده است.