سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه استاد علی عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
پیام طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
جمشید سلحشور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی دقت معادله و روند تغییرات ضرایب آن علاوه بر برداشت مشخصات جریان در شش مقطع و تخمین پارامتر های هندسی با استفاده از نرم افزار HEC – RAS4 ، در نقاط زیادی از خاک بستر نمونه برداری و در تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتیجه تحقیق انجام شده حاکی از آن است که بستر زبر بوده و این زبری تنها تابعی از شیب زیاد آبراهه می باشد و گرادیان سرعت پیش بینی شده توسط معادله تطابق خوبی با گرادیان برداشت شده داشته و شیب زیاد این گرادیان در نزدیکی بستر بیانگر ناپایداری بستر می باشد و آنالیز رسوب انجام شده توسط نرم افزار HEC – RAS4 نیز فرسایش بالا دست را تأکید کرد.