سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده زینب صمدی جیردهی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان معاونت غذا و دارو
جواد محمدزاده –
محمد موقتی مقدم –

چکیده:

مهاجرت انتقال مواد اولیه از سطح تماس بسته بندی به غذا می باشد برای افزایش shelf life و ایمنی محصولات غذایی بویژه روغن ها که نسبت به اکسیداسیون حساس می باشند. a- توکوفرول به عنوان انتی اکسیدانبه بسته بندی ها اضافه می شود. این مطالعه توصیفی بوده و اطلاعات ازمنابع گرداوری شده است. در سال ۲۰۰۹ در مکزیک A19وmg/g30a-Bتوکوفرول به فیلمهای LDPE افزوده و میزان مهاجرت آن به ورغن ذرت طی ۱۲ هفته در سه دمای ۵ ، ۲۰ و ۳۰ درجه سانتی گراد تعیین گردید. انتشار فیلم B از A بالاتری و انرژی اکتیواسیون انتشار فیلم B 1059.9KJ mol-1کمتر از فیلم A 126.5KJmol-1 می باشد اثر a-توکوفرول برپایداری روغن با اندازه گیری مقدار هگزانال ارزیابی شد. حد استانه هگزانال روغن ۱۰-۵ mgml-1 بود که نتایج ا ثر مثبت a- توکوفرول را برپایداری روغن ذرت نشان میدهد.