سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه بیرجند
محمد مهدی خطیب – دانشیار ، دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – استادیار ، دانشگاه بیرجند
مرتضی موسوی – استادیار ، دانشگاه بیرجند

چکیده:

سیستم گسلی شکرآب واقع در شمال شهر بیرجند دارای پرتگاه های متناوب گسلی هم روند با گسل اصلی می باشد . با ترسیم مقاطعی عرضی بصورت عمود بر امتداد گسل و بررسی مکانیزم پرتگاه ها ، مشاهده می شود که هر چه ازسمت شمال به سمت جنوب حرکت کنیم گسلش در واحد های جوانتر رخ می دهد. با اندازه گیری شیب پرتگاه های متناوب گسلی مشاهده می شود که پرتگاه هایی که در سمت جنوب قرار گرفته اند نسبت به پرتگا های شمالی سیستم گسلی شکرآب، دارای شیب سطحی بیشتری می باشند. در مخروطه افکنه های واقع شده در سمت جنوبی گسل شکرآب میتوان آثار گسلش جدید را به شکل جابجایی های متناوب چپگرد در آبراهه ها مشاهده کرد. موارد بالا حاکی از آن است که پدیده مهاجرت گسلی در سیستم شکرآب در طی حوادث لرزه ای گوناگون از سمت شمال به سمت جنوب اتفاق افتاده است.