سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا احمدی کمازانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادقزوین
مسعود شفافی زنوزیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادسبزوار
معصومه قطبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مریم حسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

یکی از راه های نگهداری و حفاظت محصولات درمقاطع مختلف بسته بندی است بسته بندی مناسب سبب افزایش اطمینان به ایمنی غذا دربرابر میکروارگانیسم ها تغییرات بیولوژیکی و شیمایی یو همچنین افزایش زمان ماندگاری محصول می شود ماده بسته بندی به واقع خنثی هیچ واکنشی با ماده بسته بندی شده نخواهد داشت شواهد نشان میدهد که بسته بندی نامناسب خود میتواند از طریق مهاجرت ترکیبات از ماده بسته بندی به ماده غذایی منبع آلودگی به حساب آید از این رو کنترل این آلودگی ضروری است تحقیقات بسیارزیادی درموردمهاجرت مواد فرار افزودنی های پلاستیک ها منومرها و الیگومرها از مواد بسته بندی پلاستیکی به ماده غذایی انجام شده است آنالیز ماده مهاجرت کننده درماده غذایی به دلیل غلظت های پایین ترکیبات مهاجرت کننده یافت شده درمواد غذایی و پیچیدگی ماتریسک ماده غذایی می تواند پرهزینه و زمان برباشد.