سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین لطفی نژاد – باشگاه پژوهشگران جوان واحد ماهشهر
بیژن قنواتی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
احمد رحیمی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد ماهشهر

چکیده:

غلظت پودر PVC در پلی وینیل کلراید PVC مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی بیش از حد مجاز طراحی ۲۰ ppm و استاندارد محیط زیست ۴۰ppm می باشد که باعث حدررفت محصول pvc و آلودگی محیط زیست می گردد در تصفیه خانه این واحد از فرایند انعقاد و لخته سازی ذرات معلق در پساب توسط منعقد کننده آلوم استفاده می شود در راستای بهبود فرایند تصفیه پساب واحد pvc و کاهش مشکلات زیست محیطی پارامترهای متعدد فرایندی نظیر نوع و غلظت مواد منعقد کننده و تاثیر PH بررسی گردید. روش انجام کار دراین مطالعه استفاده از آزمایشات جار تست جار و سپس تعیین کدورت به کمک دستگاه کدورت سنج بود که شرایط جار تست با شرایط تصفیه خانه شبیه سازی شد تا نتایج این بررسی قابل استفاده در تصفیه خانه باشد. آزمایشهای جار مختلف جهت تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف روی راندمان تصفیه با پساب خام حاوی دو نوع پودر pvc از گرید سخت S-6558 و گرید نرم S-7054 واحد PVC با دمای ۵۰ درجه و اضافه کردن پودر سولفات آلومینیم ۱۷% بعنوان منعقد کننده اصلی انجام شد که هر آزمایش در ۳م رحله اختلاط تند ۱۵۰rpm,5min اختلاط کند ۴۰rpm,5min ومرحله ته نشینی ۵min انجام گردید محدوده PH بهینه طبق آزمایشهای جار انجام گرفته بین ۶/۵ تا ۷ می باشد که دراین محدوده راندمان تصفیه بالاست