سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی محلات
مسعود غیاث بیگی –
رسول مصلی –

چکیده:

دراین مقاله منطق چهارتایی را به علت قابلیت آنهادرافزایش محتوای اطلاعات درواحدسطح و افزایش سرعت و کارایی بررسی می کنیم برای این نوع منطق جبرچهارتایی را برای استفاده از منطق چهارتایی معرفی می کنیم و به معرفی اپراتورهای اساسی و اپراتورهای خاص دراین نوع منطق می پردازیم که برای استفاده از این عملگرها خواص آنها بررسی می شود این خواص درپیاده سازی توابع و ساده سازی عبارت توابع مورد استفاده قرارمیگیرند برای منطقه چهارتایی که براساس عملگرهایی که تاکنون پیشنهاد شدها ند بنا شده است طرحی برای ساده سازی و پیاده سازی ارایه نشده است که دراین مقاله چندعملگر معکوس کننده را برای سهولت پیاده سازی توابع ارایه می دهیم و براساس این عملگر های معکوس کننده طرحی برای ساده سازی توابع بوسیله جدول درستی و جدولی شبیه کارنو پیشنهاد می شود.