سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان علیپور – دانشجوی جغرا فیا و برنامه ریزی محیطی
افشین متقی – دانشجوی جغرافیای سیاسی

چکیده:

تعیین مکان استقرار مراکز خدماتی از جمله مسایل مطرح در جوامع امروزی است که کاهش هزینه و زمان قابل توجه ی را درپ ی داشته است. به همین علت این مقاله یکی از مهم ترین بخش های پروژه های اجرایی به شمار می رود. یکی از این مراکز خدمات ی بیمارستان هاهستند که با توجه به نقش بسیار حساس آنها در بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه و همچنین کاهش قابل توجه مرگ ومیر ضرورت مکان یابی صحیح این مراکز بیشتر آشکار می گردد. در این مقاله هدف تعیین مناسب ترین مکان به منظور احداث یک بیمارستان است و برای نیل به این هدف از قابلیت های سیستم های اطلاعات مکانیGIS استفاده گردید. به همین منظور پارامترهای موثر بر تعی ین مکان استقرار این مرکز درمانی که نوع آن با توجه به منطقه مورد مطالعه تعیین خواهد شد شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادهای مورد نیاز از نقشه های ۱/۲۵۰۰ سازمان نقشه برداری استخراج گردید. در مرحله بعد روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) به منظور وزن دهی به معیارهای موثر در مکان یابی اتخاذ وسپس با تعیین مساحت مورد نیاز این مرکز درمانی از نوع بیمارستان های عمومی تشخیص داده شد در نهایت با استفاده از روش های مختلف ترکیب لایه ها (بولین وفازی) معیارها ترکیب ومناسب ترین روش به منظور احداث بیمارستان عمومی روش فازی شناخته شد