سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری دانشگاه تهران
علی اصغر اکبری موسوی – دانشیار دانشگاه تهران و سرپرست گرایش جوشکاری

چکیده:

اتصال آلیاژهای مس- بریلیوم و مغناطیسی نرم در اجزاء الکترونیکی و الکترومکانیکی، کاربرد ز یادی دارد. نقطه ی ذوب و ضریب انتقال حرارت این آلیاژها بسیار متفاوت است . از طرفی ساختار آلیاژ مغناطیسی نرم (۴۹Ni-Fe) آستنیتی است و به ترک های گرم بسیار حساس می باشد و آلیاژ مس- بریلیوم C17200 رسوب سخت شونده است و در جریان جوشکاری احتمال ترد شدن جوش، وجود دارد. بنابراین روش جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی برای اتصال آن ها مورد استفاده قرار گرفت. بعد از بهینه کردن پارامترها برای به دست آوردن جوشی با حداقل عیوب و استحکام کافی، منطقه ی متاثر از حرارت آلیاژهای پایه مورد بررسی قرار گرفت. از تکنیک های متالوگرافی، آنالیز SEM و میکروسختی سنجی برای مشاهده و بررسی نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که بر خلاف معمول در ناحیه ی متاثر از حرارت فلز پایه ی مس- بریلیومی کاهش اندازه دانه ی چشمگیری به وقوع پیوسته است اما در فلز پایه ی مغناطیسی نرم ۴۹Ni-Fe رشد اندکی در اندازه ی دانه به وجود آمده است. ولی با وجود ریز شدن دانه ها، سختی ناحیه ی متاثر از حرارت فلز پایه ی مس- بریلیومی کاهش ناچیزی یافته است.