سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رزیتا زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۲
مهرداد کریمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۲
امین اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی

چکیده:

گنبد نمکی منگرک در استان فارس ودر ۱۴ کیلومتری جنوب غربی فیروزآباد، با مختصات طول و عرض جغرافیایی: ′۲۴ ۵۲درجه و ۲۸ درجه و ۴۵ دقیقه واقع شده است که متعلق به سری هرمز با سن پروتوزوییک پسین – کامبرین پیشین می باشد. راه دسترسی به این گنبد از مسیر جاده فیروز آباد – فراشبند امکان پذیرمی باشد. هدف از مطالعه اخیر بررسی میزان آلایندگی عناص Ba،Mo و Cu ،Co در یال شمالی گنبد نمکی منگرک بر خاک وسلامت انسان در مقایسه با استانداردها : ی کلارک، نمونه شاهد( ۷۹۰ N1 حدمجازاین عناصردر خاک وبر سلامتی انسان می باشد. . بدین منظور از یال شمالی گنبد، ۴ نمونه از آبراهه ها به روش سیستماتیک، همراه با نمونه شاهد از خاک کشاورزی منطقه تهیه و جهت آنالیز به روشICP به آزمایشگاه کانساران بینالود تهران فرستاده شد. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها، عناصر Mo و Co، Ba با افزایش فاصله از نمونه شاهد و نزدیک شدن به گنبد دارای یک روند صعودی می باشند که این امر می تواند دلالت بر وجود منشا این عناصر از گنبد باشد، در حالی که روند نزولیCu با افزایش فاصله ا ز نمونه شاهد و نزدیک شدن به گنبد می تواند گواه بر منشا زمین زاد آن باشد