سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صائم ستارزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان
عرفان پیرمراد – دبیرستان علامه حلی ۴

چکیده:

دراین مقاله منشا صداوآئرواکوستیک جریان تراکم ناپذیر گذرنده ازروی اجسام استوانه ای درحالت جسم صلب مورد بررسی قرارمیگیرد بارویکرد روش مدلسازی عددی به این امر پرداخته شده است صدای حاصل ازعبور جریان ازروی جسم صلب تنها ناشی ازتغییرات فشارگذرا به علت عبورجریان می باشد دراین مقاله حالت جسم صلب بررسی شده است و درهرحالت مدل دو بعدی و سه بعدی تحلیل شده است برای جسم صلب ازمدلسازی عددی براساس ترکیبی ازانالیز جریان سیال تراکم ناپذیر و ناپایا و انالیز اکوستیک بهره گرفته شدها ست مدلسازی عددی با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی انجام گرفته است ازمدل شبیه سازی گردابه های بزرگ برای حل میدان جریان دو بعدی و برای حل میدان جریان درحالت سه بعدی نیز ازمدل شبیه سازی گردابه های بزرگ و از انالوژی اکوستیک برای شبیه سازی میدان اکوستیکی بهره گرفته شده است.