سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز باوند پوری گیلان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از پدیده های جوی که اثرات نامطلوبی برمحیط زیست میگذارد پدیده گردوغبار است کشور ایران بدلیل استقرار درکمربند خشک ونیمه خشک جهان و همجواری با بیابانهای وسیعی از کشورهای همسایه بطور مداوم ازسیستم های گردوغبار منطقه ای و فرامنطقه ای متاثر میگردد گردوغبار یکی از پدیده های اقلیمی محسوب میشود که برروی مسائل بهداشتی و کشاورزی اثرات منفی برجای میگذارد درپژوهش انجام شده جهت منشا یابی این پدیده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS از ماهواره های TERRA,AQUA استفاده شده که نشان دهنده این است که بادهای غربی و سیستم های کم فشارحرارتی سطح زمین عامل مهمی درایجاد این پدیده به شمار می روند.