سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم دشت کار – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
شهریار محمودی – دکتری پترولوژی
فریبرز مسعودی – دکتری پترولوژی
مهرداد بهزادی – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

استان هرمزگان دردو زون ساختاری زمین شناسی کاملا متفاوت قرارگرفته است بخش شمالی استان درزون ساختاری سنندج سیرجان و بخشهای جنوبی درزوین ساختاری زاگرس قرار دارد ذخایر آهن موجود بخش سنندج سیرجان استان درارتباط با کوارتزیت های اهن دار و میکاشیستهای امفیبول دار است از مهمترین معادن آهن موجود دراین زون میتوان به معدن گل گهر و ذخایر باغات اشاره نمود این نوع ذخایر آهن را از نوع دگرگونی و اسکارنی می دانند درزون زاگرس استان هرمزگان ذخایر آهن کم عیار متنوعی وجود دارد که کانی اصلی آنها هماتیت است دراین تحقیق نحوه شکل گیری آنها بررسی شده است ذخایر خاک سرخ درارتباط نزدیک با سنگهای آتشفشانی و گنبدهای نمکی هستند تجزیه های شیمیایی انجام شده نشان میدهد این ذخایر ازنوع رسوبی هستند مهمترین ذخایر آهن ازشمال استان به سمت جنوب شامل نواحی معدنی خاک سرخ سیاهو و فین ناحیه معدنی خاک سرخ گنبدنمکی گچین ناحیه معدنی خاک سرخ گری شیخ نواحی معدنی خاک سرخ جزایر خلیج فارس می باشند.