سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسام حسن خانی قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE ، دانشکده محیط زیست د

چکیده:

این مقاله برای بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تهران و منابع آلاینده آن می باشد . در این تحقیق سعی شده تا با داده های به دست آمده از شرکت ها و ارگانهای مربوطه میزان تاثیر گذاری منابع آلودگی را با یکدیگر مقایسه نموده و تاثیرگذارترین منبع آلاینده مورد شناسایی قرار گیرد . سپس برای تاثیرگذارترین منبع آلاینده راهکارهایی در زمینه کاهش و مدیریت آلودگی هوای شهر تهران ارائه گردیده است . راهکارهای ارائه شده به دو دسته تقسیم شده اند که یکی از آنها در زمینه ی مدیریتی و دیگری در زمینه ی فناوری و تجهیزات نوین می باشد .طبق تحقیق به عمل آمده و بررسی داده ها ، وسایل نقلیه ی موتوری تاثیرگذارترین منبع آلاینده شناسایی شده و در جهت کاهش آلودگی ناشی از آن راهکارهایی ارائه گردیده است . همچنین در این تحقیق قوانین موجود در ایران در زمینه ی آلودگی هوا به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است