سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غفران چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
احسان آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی زارع صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه،کمبود منابع آبی با کیفیت مطلوب، باعث شده است که آبخوانهای دارای آب با کیفیت کمتر نیز مورد توجه محققان و مسئولان قرار گیرد، تا با شناخت، مطالعه، اعمال مدیریت بهینه و فرایند های تصفیه آب، منابعمذکور به ذخایر آبی قابل استفاده تبدیل گردد. در همین راستا، بمنظور بررسی کیفیت آب زیر زمینی وشناسایی منشأ شوری منابع آب زیر زمینی دشت باغه، در فروردین ماه ۱۳۹۰ از آبخوان باغه نمونه برداری بعمل آمد و آزمایشات لازم صورت گرفت. در این پژوهش با استفاده از نمودارهای هیدروشیمیایی، ویژگی های کاتیونی – آنیونی و خواص فیزیکوشیمیایی آب مورد آنالیز قرار گرفت. بمنظور شناخت منشأ شوری آبهای زیرزمینی دشت باغه، مقادیر نمایه های اشباع کلسیت، دولومیت، ژیپس، انیدریت و هالیت نمونه های آب زیرزمینی با استفاده از کد کامپیوتری Phreeqc Interactive2.6محاسبه گردیده است. نمایه های اشباع در نرم افزارArc G.I.S واردمحیط Arc Map10شده و با روش درونیابی Splineپهنه بندی گردید. نقشه های هم نمایه اشباع دشت باغه در دوره نمونه برداری، از الگوی تقریبا مشابهی برخوردارند. در دشت باغه هردو فرآیند تبادل یونی و تبادل یونی معکوس صورت میگیرد. وجود مقادیر قابل ملاحظه ای از کانی های تبخیری در سازندهای اطراف دشت که آبخوان را تغذیه می کنند، توسعه سطوح تبخیر بین ۲و ۴ متر در دشت و نرخ بالای تبخیر (میانگین سالانه ۳۳۷۴ میلیمتر) از جمله عواملی است که باعث افزایش شوری آب زیرزمینی در آبخوان باغه گردیده است.