سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده – استادیار،دانشکده ی عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید مجتبی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد،عمران زلزله،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

یکی از انواع اتصالات متداول پیچی اتصال توسط ورق انتهایی می باشددرک صحیح ازرفتار سازه ای اتصالات و اگاهی مناسب ازنحوه انتقال نیرو و توسط آن و شناخت دقیق تر رفتار آنها جهت مدلسازی و تحلیل و همچنین نظارت دقیق براجرای آنها لازم و ضروری است دراین مطالعه روش اجزا برای اتصال پیچی تیر I شکل به ستون cFT با ورق انتهایی مورد استفاده قرارگرفته است سپس مقایسه نتایج رفتاری اتصال تیر به ستون با روش آزمایشگاهی صحت مدلسازی نمونه های مدلسازی شده تحت بارگذاریمونوتونیک مورد بررسی قرارگرفته است نتایج تحلیل نشان میدهد که منحنی لنگر دوران نمونه ازمایشگاهی و مدل ریاضیاتی درحد قابل قبولی به یکدیگر نزدیک باشند و بنابراین میتوان از این روش جهت پارامترسازی رفتار این نوع اتصال با دقت مناسبی استفاده نمود.