سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه
محسن جهانشاهی – دانشیار گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی نوشیرو
فرامرز هرمزی – استادیار گروه مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله یک تک سل پیل سوختی پایمری با دو نوع غشاء (یکی از جنس نفیون و دیگری همان غشاء با نانو ذرات ZrO2 ) توسط نرم افزار فلوئنت به روش CFD مدلسازی شده است. ابتدا منحنی قطبیت پیل را بدست آورده و با توجه به اینکه رفتار این منحنی شاخصی از عملکرد پیل می باشد تاثیر پارامتر دما را برا ان برسی کرده ایم . نتایج حاصله ما را بسوی بهینه سازی و طراحی بهینه ی پیل هدایت می کند.