سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهروز پروانه – استادیار گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
داریوش نورالهی – مدرس گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
شهریار خالدی – دانشیار گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه شهید بهشتی
همت دکاموند – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

جهت مطالعه و بررسی عوامل مهم تاثیر گذار بر روی تخریب جنگل های زاگرس، بخشی از جنگل های زاگرس(واقع در حوزه هررود و خرم آّباد) در استان لرستان به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. در این مطالعه در ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ای و میدانی، عوامل مختلف تخریبی جنگل های منطقه مطالعاتی شناسایی شدند. در مرحله بعد به منظور شناسایی مکان های در معرض خطر تخریب و نقاط بحرانی از تکینیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. به منظور مکانیابی پهنه های در معرض تخریب از دو روش بولین و فازی استفاده شده است. نتایج نشان دادند که روش فازی با وزن یکسان نتایج قابل قبول تری را جهت شناسایی مناطق در معرض تخریب ارائه داده است. در این روش ۱۷۷۵۶ هکتار به عنوان اراضی بیشتر از ۵۰ درصد ریسک تخریب و ۲۰۱۷ هکتار به عنوان اراضی بیشتر از ۷۰ درصد ریسک تخریب مشخص شده است. همچنین در پایان پراکنش مناطق مستعد تخریب به صورت نقشه های ارئه شده است