سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرحناز احمدسلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احمد اکبری نیا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
عباس احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

آت اکولوژی بررسی روابط گیاه با عوامل زنده و غیرزنده درمحیط رویشگاهی آن است که درمدیریت علمی جهت حفظ احیا و اصلاح گیاه مربوطه حائز اهمیت می باشد درتحقیق حاضر آت اکولوژی گیاه Capparis spinosa L. گیاهی با کاربری غذا و دارویی و صنعت یدردنیا درسه رویشگاه آن دراستان قزوین مطالعه شد وضعیت آب و هوایی شامل بارندگی و درجه حرارت و ویژگیهای خاکشناسی شامل بافت هدایت الکتریکی اسیدیته فسفرکلسیم پتاسیم و ماده آلی فنولوژی نحوه تکثیر و بازده اسانس و اسیدهای چرب غنچه گل و میوه گیاه تعیین و شناسایی گردید این گیاه درخاکهای شنی رسی لومی و قلیایی و درمناطق با بارندگی متوسط زیر۲۰۰ تا بالای ۴۵۰ میلی متر رشد خوبی داشته و دارای خاصیت دارویی و خوراکی می باشد. یکی از گیاهان موثر برای حفاظت از عرصه های واریزه ای و بیابانی بوده و دارای تاج پوشش بالا می باشد.