سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد معروفی – لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

چکیده:

در منطقه خاورمیانه و تا آسیای جنوب خاوری, ساختار زمین شناسی کنگان در رشته کوههای زاگرس مربوط به سواحل شمالی خلیج فارس و محلی که سازند آسماری آغاز گردیده است, با عنایت به شرح حاصل از بررسیهای در سطح کنونی, بطور نسبی مناسبترین محدوده را از نظر کمیت با توجه به توسعه رخنمون های قابل دسترس اقتصادی, و کیفیت یا خلوص سنگ آهک مورد نظر را دار بوده و نزدیکترین فاصله را تا ساحل دریا و بندر با عمق آبخور طبیعی مجاور و مناسب کشتیهای بزرگ حمل و نقل دارا می باشد.بر این اساس بررسیهای اولیه زمین شناسی و نتایج تجزیه شیمیائی نمونه های ارائه شده و ویژگیهای سنگ شناسی, ستبرای تخمینی سازندهای زمین شناسی و واحدهای سنگی برای این محدوده با موقعیت چینه ای آنها ترسیم و قابلیت سیمان سازی آن ها بررسی شده است