سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج حسینی – کارشناس ارشد سازه های دریایی
وحدت پیروزرام – کارشناس ارشد سازه های دریایی
علیرضا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی

چکیده:

منابع انرژی اساسی ترین بخش زیردریایی های هوشمند بوده که آنها را قادر می سازد ماموریت های طولانی و مهم انجام دهند و همیشه یک تناظر یک به یک بین قابلیت های کاری و منبع انرژی زیردریایی های هوشمند وجود دارد با توجه به کاربرد و اهداف شناور زیرسطحی می توان از منابع مختلفی همچون باتری های اسید سربی نقره روی نیکل کادمیم لیتیم پلیمر و پیل سوختی ها و صفحات خورشیدی جهت تامین انرژی آنها استفاده کرد که دراین مقاله به معرفی آنها پرداخته شده درادامه با مقایسه این منابع تامین انرژی با یکدیگر و بررسی مزایا و معایب آنها و با توجه به محدودیت های موجود در یک زیردریایی هوشمند و بررسی پارامترهای حائز اهمیت درانتخاب منبع انرژی مناسب بهترین روش جهت تامین انرژی یک زیردریایی هوشمند AUV معرفی میگردد پس از بررسی نتایج بعمل آمده از مقایسه منابع تامین انرژی معرفی شده و با توجه به میزان ذخیره بالا و عمر طولانی دردفعات متعدد شارژ ودشارژ روش پیشنهادی دراین مقاله بهینه بودن این روش نتیجه گیری می شود.