سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه
محمد دهشیری – دانشآموخته کارشناسی اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه
سیدحسین مجتهدزاده – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

گسل دهشیر- بافت یکی از گسلهای فعال میباشد که ناحیهی شکستگی بزرگی را در غرب استان یزد باعث شده است. درشرق و شمال شرق شهرستان دهشیر رخنمونهای وسیعی از تراورتنهای چشمهای دیده میشود که در حال حاضر نیز درحال تشکیل است. همچنین تعدادی چشمه نیز در این منطقه فعال است که بعضاً دارای دمایی بیش از ۳۰ درجه بوده و عملا به عنوان چشمه آبگرم مرتبط با نواحی گسلهای فعال مطرح میباشند. این چشمهها احتمالاً در اعماق با منابع گرمایی مانند ماگمای بالا آمده در ارتباط است. در این مقاله موضوع انرژی زمینگرمایی در منطقهی دهشیر مورد بحث قرار میگیرد. نمونه-برداری از آب چهار چشمه صورت گرفته و علاوه بر اندازهگیری تعدادی پارامتر در محل، شماری از آنیونها و کاتیونهای آنها نیز در آزمایشگاه اندازهگیری گردیده است. محاسبات انجام گرفته به کمک این آنالیزها حاکی از دمای بین ۶۰ تا ۲۰۰ درجهی سانتیگراد برای منبع زمینگرمایی در منطقه است. اگرچه ممکن است این دما مناسب برای نیروگاه جهت تولید برق نباشدولی از آن میتوان جهت استفادههای دیگر مانند گرم کردن گلخانه ها بهره گرفت