سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن پیشوایی علوی – استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
داوود گرگیج زرین پور – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان.

چکیده:

قرآن کریم کتاب قانون و هدایت بشری در تمامی لحظات در کنار بشر بوده و در تمام موارد مورد نیاز وی او را راهنمایی نموده و برای وی از لحظه تولد تا وفات برنامه داشته و دارد. یکی از مهم ترین عرصه هایی که قرآن کریم به بیان اساس آن پرداخته است مسئله معیشت جامعه بشری و نظاماقتصادی می باشد.خداوند متعال، خالق بشریت همان طور که در پیام سراسر رحمت خود جنبه های معنوی وجود بشر را لحاظ کرده است به مسائل معیشتی و اقتصادی وی نیز اهتمام ورزیده است؛ و از وی خواسته است با در نر داشتم اصول کار آمد اقتصاد اسلامی به کار و تلاش بپردازد و به رفع مایحتاج خود بپردازد.در این بین دسترسی به منابع حیاتی، سوخت مورد نیاز، نیروی کار جوان و کارآمد مستلزم رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. که البته امروزه جوامع اسلامی با داشتن تمام این موارد و فقط به خاطر این که نظام اقتصادیاسلامی را به درستی در جامعه خود پیاده نکرده اند با چالش های جدی و مهمی برخورد نموده اند. این مقاله در صدد است تا با جمع آوری و تحلیل هر چند مختصر پیام های قرآنی درباره رشد و توسعه اقتصادی وهمچنین بیان منابع اقتصاد اسلامی از آموزه های قرآنی گامی کوچک در جهت رفع این معضل بر دارد. از نتایج بحث این که قران کریم با ترسیم دو خط افقی و عمودی به ترسیم نیازها و برنامه های مورد نیاز جوامعبشری پرداخته است؛ و همچنین با ارائه مدل هایی انواع معاملات اقتصادی صرف، اقتصادی اجتماعی و… راهکارهایی برای توسعه اقتصادی ارائه داده است و در ضمن به تربیت نیروی کار متخصص و متعهد پرداخته است