سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس خاشعی سیوکی – عضو هیات علمی گروه مهندسی اب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
حسن شجاعی سیوکی – دانشجوی دکتری علوم زمین دانشگاه ورشو لهستان و مدیرعامل شرکت مهندسی

چکیده:

حوضه ابریز دشت نیشابور با وسعت ۷۲۹۳/۰۸ کیلومتر مربع بخشی از حوضه ابریز کویر مرکزی بوده که ۴۱۰۰ کیلومتر مربع ان را دشت و بقیه را ارتفاعات تشکیل می دهد و در شمال شرق ایران واقع شده است. هدف از این مقاله بررسی وضعیت منابع اب دشت نیشابور و شناسایی منابع اب های شور در این دشت است تا بتوان راهکارهای مدیریتی جهت استفاده از این منابع را ارائه داد . نتایج نشان داد روند شور شدن منابع اب از غرب به سمت شرق دشت در حال پیشروی بوده و در محدوده حوضه ابریز دشت نیشابور ۴۱۵/۳۲ کیلومتر مربع از سطح دشت را واحدهای می پوشانند که حاوی گچ و نمک هستند که ب عبور اب از این سازندها اب کیفیت خود را از دست می دهد. از طرفی میزان شوری با افت سطح اب رابطه مستقیم داشته و مدل های تجربی ان تعیین شد. طبقه بندی منابع اب شور و لب شور دشت نشان داد که ۵۵درصد دشت را منابع اب لب شور و ۵/۹ درصد را شور و ابرشور تشکیل می دهد. بررسی ها نشان داد که می توان با استفاده از سیستم های اب شیرین کن بسیاری از مصارف شورب و صنعت حوضه غرب دشت را تامین نمود.