سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب فعال – کارشناس ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

تالاب هورالعظیم تالابی بزرگ و دائمی است که بین دو کشور ایران و عراق قرارگرفته است مساحت کل این تالاب ۰۰۰/۱۰۲ هکتار می باشد تالاب هورالعظیم به دلیل موقعیت خاص منطقه مرزی بودن و به دلیل جنگ ایران و عراق در سالهای پیش دچار تخریب های بسیاری گردیده است از جمله عوامل دیگری که باعث تخریب تالاب تالاب در سالهای اخیر گشته است می توان به برداشت نی توسط ساکنین روستاهای اطراف صید و شکار ماهیان و پرندگان وجود چاه های نفت تغییر در میزان آب ورودی، تغییرات کیفیت آب ناشی از بالا دست حوضه، وجود شبکه های آبیاری و زهکشی بالا دست تخریب زیستگاه های موجود آتش سوزی های خودبخودی در تالاب و … نام برد. دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل آلاینده آلی تالاب فاکتورهای محیطی تالاب مانند درجه حرارت پی هاش، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی و شاخصهای کیفیت آب شامل کل جامدات محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی COD نیترات، نیتریت آمونیاک، فسفات طی سه فصل نمونه برداری تابستان پاییز و زمستان از ۴ ایستگاه مشخص مورد سنجش قرارگرفت.