سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا توکلی محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – دانشیار مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
صادق پرتانی – گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی مرزبان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فلزات سنگین اجزای طبیعی تشکیل دهنده پوسته زمین هستند ولی فعالیتهای انسان، سیکل ژئوشیمی و بیوشیمیایی تعادل این فلزات را به هم زده و باعث انتشار آنها در محیط زیست میشود.وجود منابع آلاینده طبیعی و مصنوعی و عوامل موثر بر انتشار آلودگی، مبنای تمام آلودگیهای زیستمحیطی به این نوع فلزات میباشد. در این تحقیق تلاش شده است تا با شناسایی پتانسیلهای منابع آلاینده فلزات سنگین جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و آرسنیک در استان زنجان و نمونه برداری از آنهابتوان اقدامات پیشگیرانه مناسبی جهت کنترل و رفع آلودگی های موجود اتخاذ نمود. لذا پس از نمونه- برداری و تعیین میزان غلظت آلایندههای مذکور، به تحلیل اطلاعات حاصله و طبقه بندی واحدهای آلوده پرداخته شده است. در نهایت، مناطق آلوده توسط نقشههایGISمعرفی شده است. نتایج مطالعات صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و کشاورزی، حدودا ٨۵ % منابع آلایندگی مصنوعی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین کلیه منابع آلاینده طبیعی این استان در درجه خطرناک آلودگی قرار دارند.