سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی احمدی کلان – کارشناس ارشد محیط زیست اداره کل محیط زیست استان ایلام
پریسا امیری – کارشناس ارشد محیط زیست
محمد رضایی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
حبیب اله یونسی – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کیفیت آب مخازن پشت سدها از مسائلی است که از مدتها قبل مورد توجه متخصصان بوده است و برای مقابله با تغییرات نامطلوب کیفیت آب ناشی از عوامل و پدیده‌های مختلف تلاشهای زیادی صورت گرفته است. به منظور بررسی کیفیت آب مخزن سد چم گردلان در جنوب شرقی شهرستان ایلام، در طول چهار فصل مختلف از ۷ ایستگاه که بر روی سرشاخه های ورودی، مخزن و خروجی سد احداث گردیده اند، نمونه برداری انجام گردید. فاکتورهای دما، کدورت، PH، BOD، TDS، فسفات، نیترات و کلیفرم مدفوعی بر اساس شاخص NSF(WQI) محاسبه گردید. نتایج بر اساس شاخص NSF(WQI) نشان دادند که کیفیت آب تمام ایستگاههای مورد اندازه گیری ۸۴۹ تا۶۵۰ می باشد که در گروه سوم قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان دادند که ایستگاه خروجی به میزان ۶/۸۲۸ دارای بالاترین کیفیت و ایستگاه تلاقی به میزان ۴/۷۳۴ دارای پایینترین کیفیت محاسبه گردید.