سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین محمدی – کارشناس ارشد آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
حسن عنایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران

چکیده:

منابع موجود در حوزه های آبخیز نقش بسیار مهمی در توسعه سیاسی اقتصادی و فرهنگی یک کشور ایفا می کنند وجود انسان در داخل حوزه و نحوه برخورد او با طبیعت مهمترین عامل تعیین کننده د روضعیت آبخیز است اراضی آبخیز تامین کننده محصولات اولیه کشاورزی جنگل دام و تامین کننده پناهگاه حیات وحش ارتباط حمل و نقل حل کلیه فعالیت های توسعه اجتماعی و محیط زیست می باشد. حوزه آبخیز قره کهریز دارای مختصات ۳۸,۵۰,۳۳ تا ۲۰,۶,۳۴ عرض شمالی ۳,۳۲,۴۹ تا ۱۳,۵۰,۴۹ طول شرقی با مساحت ۴۰۲,۰۹ کیلومتر مربع در حوزه آبخیز کویر میقان واقع شدها ست این حوزه از شمال به دشت اراک از جنوب به حوزه آبخیز قمرود و از غرب به حوزه آبخیز شراء و از شرق به حوزه آبخیز رود خانه فصلی امان آباد منتهی می شود زیرحوزه آبخیز قره کهریز از حوزه آبخیز کویر میقان در خصوص جبران کم آبی منطقه کنترل سیلاب و حفاظت خاک مورد توجه بوده است.