سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عدنان مرادیان – پژوهشگاه نیرو
محمد سهرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جداسازی گازCO2 از دود حاصل از احتراق بویلر نیروگاه، به عنوان یک فرآیند پالایش و فرآوری گاز ، به علت تأثیر متقابل واحد جذب CO2 و نیروگاه، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد . واحد جداسازی گاز از نیروگاه بعثت با هدف جذب و جداسازیCO2از جریان دودکش نیروگاه، جهت مصرف خوراکی، طراحی و ساخته شده است. در این مقاله واحد جذب گازCO2 در نیروگاه بعثت توسط نرم افزار ترموفلو مدلسازی گردیده است و پارامترهای مؤثر بر عملکرد نیروگاه و واحد بازیافت، با توجه برداشت میزان معینی از دود، از محل قبل از ژانگستروم، مورد مطالعه قرار گرفته است. اثرات ناشی از برداشت دود شامل میزان کاهش بازده نیروگاه، کاهش میزان انتقال حرارت در ژانگستروم و میزان مصارف انرژی الکتریکی و بخار در واحد جذب بررسی شده است. سایر پارامترها، همچون افت فشارهای ایجاد شده، میزان بازده واحد جذب و تغییرات دمایی حلال ورودی به برج جذب، بر روی عملکرد و میزان مصارف انرژی واحد جذب تأثیر گذار میباشد که در این مقاله به آن پرداخته شده و راهکارهای فنی، جهت عملکرد مناسب واحد جذب ارائه گردیده است.